Lựa chọn nội thất phòng bếp như thế nào để phòng bếp đẹp?

Ni tht nhà bếp là đ gia dng thiết yếu trong ngôi nhà ca mi người. Vi s phát trin ca xã hi, mc sng ca mi người đang dn được ci thin và môi trường sng đang dn được ci thin. Theo cách tương t, yêu cu ca mi người v chc năng, cht lượng và trang trí ca nhà bếp ngày càng cao hơn. 

Ni tht nhà bếlà phương tin chính đ con người thc hin các hot đng nu nướng trong nhà bếp, đng thi cũng là yếu t làm đp môi trường nhà bếp, s thành công ca vic la chn ni tht nhà bếp s nh hưởng trc tiếp đến môi trường sng và cht lượng cuc sng ca con người hin đi.

Bài viết này s tiến hành tho lun chuyên sâu v cách chn ni tht nhà bếp. Cung cp cơ s và tham kho cho s la chn ca mi người. Mt b ni tht nhà bếp được thiết kế hp lý không ch mang đến s thun tin trong s dng và tính thm m v mt th giác mà còn phi hài hòa vi tng th môi trường ca ngôi nhà. 

Mt tng th căn bếp hoàn ho có th đưa ch nhân vào không gian ngh thut, đem đến cm giác thư thái và m cúng. Khi la chn ni tht nhà bếp, bn nên xem xét mt s khía cnh như chc năng, kiu dáng, màu sc và bo v môi trường. Nhng khía cnh này được tho lun chi tiết dưới đây.

Ni tht nhà bếp xem xét các thiết b nhà bếp đc lp như t chu ra, t bếp, t lnh, bàn ct, t lưu tr, v.v., và chc năng ca nó rt mnh. Nó ch yếu được th hin ba khía cnh: hiu ng không gian, chc năng s dng đ làm đp chc năng.

Nội thất nhà bếp

1. Hiu ng không gian

Chc năng không gian ca đ ni tht nhà bếp được thc hin thông qua vic sp xếp và kết hp các t. Ch bng cách tuân theo các nguyên tc nht đnh và quy đnh v trí ca các dng c và thiết b nhà bếp, nhà bếp mi có th được gi sch s và ngăn np, vi các đường di chuyn rõ ràng và các hot đng nu nướng din ra suôn s và hiu qu. Trong quá trình vn hành thc tế ca quy trình vn hành bếp, nên tránh càng nhiu càng tt tuyến vn hành đ gim cường đ lao đng ca người s dng. Sp xếp hp lý t lnh, bn ra và bếp nu thành mt hình tam giác hay còn gi là nguyên tc “tam giác làm vic” là cách thiết kế nhà bếp hiu qu nht.

2. S dng chc năng

Các chc năng chính ca t ni tht nhà bếp là lưu tr thc phm, phân loi, ra, nu ăn và phc v. Theo hành vi hot đng ca mi người trong nhà bếp, khu vc nhà bếp được phân chia và có th xác đnh các t chc năng chính và t liên quan ca tng khu vc.

(1) khu vc lưu tr

Khu vc lưu tr ch yếu lưu tr thc phm và b đ ăn, t lnh là thiết b chính, tiếp theo là t lưu tr các b đ ăn khác nhau như t r.

(2) T cơ bn khu vc ra: t chu ra

Thiết b chính b ra, thùng rác, máy ra bát.

Chc năng chính ca khu vc ra là ra rau, ra chén, loi b bã,… và là khu vc chiếm nhiu thi gian nht. Nói chung, b ra nên đt nơi có ánh sáng tt hơn, tránh b trí góc, dành không gian nht đnh cho các hot đng th cht, tránh đt cnh ca, ra vào bt tin. T chu ra không nên có ván sau đ thun tin cho vic lp đt đường ng, ván dưới được ph mt lp nhôm v cam mng đ chng thm. T bên cnh t chu ra có th trang b t mt ca hai ngăn, ngăn kéo có th dùng đ đng đ lt vt, r kéo ca có th đng rau cn hái.

(3) T cơ bn khu nu: t bếp

Khu vc nu ăn cn được trang b bếp gas, máy hút mùi và các t gia v liên quan. Bếp không nên đt gn ng dn khí và li đi đ tránh ngn la b gió thi tt hoc khi đi li s làm đ đ nu, cũng không nên đt bếp ngay dưới ca s. Bếp nên cách t lnh và t g mt khong cách nht đnh, gia bếp và bn ra nên có khong cách trên 300mm đ đt bếp trên mt bàn. C gng tránh đi mt vi h bơi. T bếp có th thiết kế dng ngăn kéo đ đng đ lt vt d dàng. Du, mui, v.v. thường được s dng có th được đt trong t gia v bên cnh t bếp.

(4) Khu vc làm vic chun b

Bao gm chế biến thc phm, ct nh, trang trí và chun b cho các hot đng nu nướng. T có liên quan có th được thiết kế theo nhu cu thc tế, chng hn như t ca đơn và ca đôi.

Nội thất nhà bếp

3. Chc năng làm đp

Môi trường và bu không khí ca nhà bếp ch yếu được to ra bi ni tht nhà bếp, mt môi trường trang nhã không ch khiến mi người cm thy vui v mà còn tăng cm giác thèm ăn. Nhiu ng dn than, nước và khí trong nhà bếp nên được giu trong t càng nhiu càng tt, đ hiu qu tng th tt hơn và đp hơn. Do đó, khu vc đường ng nên được đt càng nhiu càng tt không gian phía sau ca t dưới, nếu l ra bên ngoài thì nên dùng tm ng bc li.

 

Ý tưởng trung tâm trong trang trí nhà luôn là "hướng đến con người" và ni tht nhà bếlà yếu t ct lõi th hin ý tưởng này. Ch khi thc s hiu rõ các yếu t cha đng trong ni tht nhà bếp thì tính khoa hc, tính ng dng và tính thm m ca ni tht nhà bếp mi được nâng cao. Căn bếp là nơi ba ba mt ngày, dù là ca mình hay ca người y, vì vy ai cũng mong nhng thiết b nhà bếp có th giúp mình chăm sóc tt hơn cho chế đ ăn ung ca mình. Ni tht nhà bếp đp và thiết thc không ch giúp mi người thưởng thc nu ăn và nâng cao cht lượng cuc sng mà còn là mt cnh quan đp cho ngôi nhà.

Hotline: 0946 27 22 86


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng