CỬA NHỰA GIẢ GỖ

Sắp xếp:


Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 303A-MQ808 Liên hệ Giảm 460.000đ

Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 303A-MQ808

4.140.000đ 4.600.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 305-K1129 Liên hệ Giảm 460.000đ

Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 305-K1129

4.140.000đ 4.600.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 118-FZ805 Liên hệ Giảm 460.000đ

Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 118-FZ805

4.140.000đ 4.600.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 117-FZ805 Liên hệ Giảm 460.000đ

Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 117-FZ805

4.140.000đ 4.600.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)  
Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 116 Liên hệ Giảm 460.000đ

Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 116

4.140.000đ 4.600.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 203-MT104 Liên hệ Giảm 550.000đ

Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 203-MT104

4.950.000đ 5.500.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 206-FZ805 Liên hệ Giảm 600.000đ

Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 206-FZ805

5.400.000đ 6.000.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 208-MQ808 Liên hệ Giảm 660.000đ

Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 208-MQ808

5.940.000đ 6.600.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 204-K1129 Liên hệ Giảm 600.000đ

Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 204-K1129

5.400.000đ 6.000.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 301 Liên hệ Giảm 600.000đ

Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 301

5.400.000đ 6.000.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 205-MQ808 Liên hệ Giảm 600.000đ

Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 205-MQ808

5.400.000đ 6.000.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 207-FZ805 Liên hệ Giảm 675.000đ

Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 207-FZ805

6.075.000đ 6.750.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)  
Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 303 Liên hệ Giảm 460.000đ

Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 303

4.140.000đ 4.600.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 117-M8707 Liên hệ Giảm 460.000đ

Cửa nhựa ABS Hàn Quốc KOS 117-M8707

4.140.000đ 4.600.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite VD-01 Liên hệ Giảm 700.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-01

5.300.000đ 6.000.000đ -11%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2) Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ
Cửa nhựa gỗ Composite VD-02 Liên hệ Giảm 700.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-02

5.300.000đ 6.000.000đ -11%

Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2

Hiển thị 1 - 16 / 24 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng