Sắp xếp:


Cửa nhựa gỗ Composite VD-01 Thêm vào giỏ hàng Giảm 500.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-01

4.500.000đ 5.000.000đ -10%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2) Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ
Cửa nhựa gỗ Composite VD-02 Thêm vào giỏ hàng Giảm 500.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-02

4.500.000đ 5.000.000đ -10%

Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2
Cửa nhựa gỗ Composite VD-03 Thêm vào giỏ hàng Giảm 500.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-03

4.500.000đ 5.000.000đ -10%

Cửa nhựa gỗ Composite VD-03 Mã sản phẩm: VD-CPS-03 Thông số sản phẩm Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 100.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 70.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite VD-04 Thêm vào giỏ hàng Giảm 500.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-04

4.500.000đ 5.000.000đ -10%

Thông số sản phẩm Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 100.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 70.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite VD-05 Thêm vào giỏ hàng Giảm 500.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-05

4.500.000đ 5.000.000đ -10%

Thông số sản phẩm Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite VD-06 Thêm vào giỏ hàng Giảm 580.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-06

5.220.000đ 5.800.000đ -10%

Thông số sản phẩm Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite VD-07 Thêm vào giỏ hàng Giảm 500.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-07

4.500.000đ 5.000.000đ -10%

Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite 2 cánh mẹ con VD-08 Thêm vào giỏ hàng Giảm 750.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite 2 cánh mẹ con VD-08

6.750.000đ 7.500.000đ -10%

Thông số sản phẩm Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 1.200 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite hai cánh mẹ con VD-09 Thêm vào giỏ hàng Giảm 750.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite hai cánh mẹ con VD-09

6.750.000đ 7.500.000đ -10%

Thông số sản phẩm Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 1.200 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite 2 cánh mẹ con có ô kính VD-10 Thêm vào giỏ hàng Giảm 840.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite 2 cánh mẹ con có ô kính VD-10

7.560.000đ 8.400.000đ -10%

Kích thước chuẩn 1.200 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2) Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỈ

Hiển thị 1 - 10 / 10 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng