Cửa nhựa gỗ Composite

Sắp xếp:


Cửa nhựa gỗ Composite VD-01 Liên hệ Giảm 700.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-01

5.300.000đ 6.000.000đ -11%

Thông số sản phẩm Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2) Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ
Cửa nhựa gỗ Composite VD-02 Liên hệ Giảm 700.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-02

5.300.000đ 6.000.000đ -11%

Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2
Cửa nhựa gỗ Composite VD-03 Liên hệ Giảm 700.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-03

5.300.000đ 6.000.000đ -11%

Cửa nhựa gỗ Composite VD-03 Mã sản phẩm: VD-CPS-03 Thông số sản phẩm Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 100.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 70.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite VD-04 Liên hệ Giảm 700.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-04

5.300.000đ 6.000.000đ -11%

Thông số sản phẩm Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 100.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 70.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite VD-05 Liên hệ Giảm 700.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-05

5.300.000đ 6.000.000đ -11%

Thông số sản phẩm Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite VD-06 Liên hệ Giảm 300.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-06

5.500.000đ 5.800.000đ -5%

Thông số sản phẩm Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite VD-07 Liên hệ Giảm 700.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite VD-07

5.300.000đ 6.000.000đ -11%

Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 800 x 2.100 hoặc 900 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite 2 cánh mẹ con VD-08 Liên hệ Giảm 700.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite 2 cánh mẹ con VD-08

6.800.000đ 7.500.000đ -9%

Thông số sản phẩm Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 1.200 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite hai cánh mẹ con VD-09 Liên hệ Giảm 700.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite hai cánh mẹ con VD-09

6.800.000đ 7.500.000đ -9%

Thông số sản phẩm Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỉ Kích thước chuẩn 1.200 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2)
Cửa nhựa gỗ Composite 2 cánh mẹ con có ô kính VD-10 Liên hệ Giảm 1.100.000đ

Cửa nhựa gỗ Composite 2 cánh mẹ con có ô kính VD-10

7.300.000đ 8.400.000đ -13%

Kích thước chuẩn 1.200 x 2.200mm (Hoặc làm theo quy cách thực tế của khách hàng yêu cầu). Khung bao 50 x 100mm làm bằng nhựa gỗ Độ dày cánh 40mm (± 2) Ghi chú Chạy thêm chỉ nhôm TRẮNG hoặc VÀNG: Chỉ dài 120.000/1 chỉ, Chỉ ngắn 80.000/1 chỈ

Hiển thị 1 - 10 / 10 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng