BÀN GAMING

Sắp xếp:


Bàn Y đen

800.000đ

Bàn gaming chữ Y thường là một loại bàn được thiết kế đặc biệt cho người chơi game. Đặc trưng của nó thường là chân bàn có hình dạng giống như chữ "Y" để tạo nên một kiểu dáng độc đáo và thường đi kèm với các tính năng chuyên biệt phục vụ cho nhu cầu của người chơi.

Bàn Y full trắng

850.000đ

Bàn gaming chữ Y thường là một loại bàn được thiết kế đặc biệt cho người chơi game. Đặc trưng của nó thường là chân bàn có hình dạng giống như chữ "Y" để tạo nên một kiểu dáng độc đáo và thường đi kèm với các tính năng chuyên biệt phục vụ cho nhu cầu của người chơi.

Bàn Y viền xanh

850.000đ

Bàn gaming chữ Y thường là một loại bàn được thiết kế đặc biệt cho người chơi game. Đặc trưng của nó thường là chân bàn có hình dạng giống như chữ "Y" để tạo nên một kiểu dáng độc đáo và thường đi kèm với các tính năng chuyên biệt phục vụ cho nhu cầu của người chơi.

Bàn Z full trắng

750.000đ

Bàn chữ Z là thuật ngữ được sử dụng để chỉ một loại bàn có hình dáng tương tự chữ "Z" khi nhìn từ phía trên. Điểm đặc biệt của bàn chữ Z là có chân chéo tạo thành hình chữ Z, và mặt bàn được đặt lên các chân này.

Bàn Z đen

700.000đ

Bàn chữ Z là thuật ngữ được sử dụng để chỉ một loại bàn có hình dáng tương tự chữ "Z" khi nhìn từ phía trên. Điểm đặc biệt của bàn chữ Z là có chân chéo tạo thành hình chữ Z, và mặt bàn được đặt lên các chân này.

Bàn Z đen khung trắng

750.000đ

Bàn chữ Z là thuật ngữ được sử dụng để chỉ một loại bàn có hình dáng tương tự chữ "Z" khi nhìn từ phía trên. Điểm đặc biệt của bàn chữ Z là có chân chéo tạo thành hình chữ Z, và mặt bàn được đặt lên các chân này.

Bàn Z trắng

700.000đ

Bàn chữ Z là thuật ngữ được sử dụng để chỉ một loại bàn có hình dáng tương tự chữ "Z" khi nhìn từ phía trên. Điểm đặc biệt của bàn chữ Z là có chân chéo tạo thành hình chữ Z, và mặt bàn được đặt lên các chân này.

Bàn Z vân sữa

700.000đ

Bàn chữ Z là thuật ngữ được sử dụng để chỉ một loại bàn có hình dáng tương tự chữ "Z" khi nhìn từ phía trên. Điểm đặc biệt của bàn chữ Z là có chân chéo tạo thành hình chữ Z, và mặt bàn được đặt lên các chân này.

Bàn Z vàng vân gỗ

700.000đ

Bàn chữ Z là thuật ngữ được sử dụng để chỉ một loại bàn có hình dáng tương tự chữ "Z" khi nhìn từ phía trên. Điểm đặc biệt của bàn chữ Z là có chân chéo tạo thành hình chữ Z, và mặt bàn được đặt lên các chân này.

Bàn X trắng

700.000đ

Bàn chữ X là thuật ngữ được sử dụng để chỉ một loại bàn có hình dáng tương tự chữ "X" khi nhìn từ phía trên. Bàn chữ X có hai chân chéo hình X, tạo ra một hệ thống hỗ trợ cho mặt bàn ở giữa.

Bàn U vân gỗ

700.000đ

Bàn chữ U là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả loại bàn có hình dáng tương tự chữ "U" khi nhìn từ phía trên. Bàn chữ U có ba mặt phẳng bàn nối liền với nhau, tạo thành hình dáng hình chữ U.

Bàn U trắng

700.000đ

Bàn chữ U là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả loại bàn có hình dáng tương tự chữ "U" khi nhìn từ phía trên. Bàn chữ U có ba mặt phẳng bàn nối liền với nhau, tạo thành hình dáng hình chữ U.

Bàn U full trắng

750.000đ

Bàn chữ U là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả loại bàn có hình dáng tương tự chữ "U" khi nhìn từ phía trên. Bàn chữ U có ba mặt phẳng bàn nối liền với nhau, tạo thành hình dáng hình chữ U.

Bàn U đen khung trắng

750.000đ

Bàn chữ U là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả loại bàn có hình dáng tương tự chữ "U" khi nhìn từ phía trên. Bàn chữ U có ba mặt phẳng bàn nối liền với nhau, tạo thành hình dáng hình chữ U.

Bàn U đen

700.000đ

Bàn chữ U là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả loại bàn có hình dáng tương tự chữ "U" khi nhìn từ phía trên. Bàn chữ U có ba mặt phẳng bàn nối liền với nhau, tạo thành hình dáng hình chữ U.

Bàn K vân gỗ vàng

700.000đ

Bàn chữ K là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả loại bàn có hình dáng tương tự chữ "K" khi nhìn từ phía trên. Bàn chữ K thường có hai chân bên ngoài và một chân chính ở giữa, tạo nên hình dáng của chữ K.

Hiển thị 1 - 16 / 23 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng